قالب وبلاگ

قاره های جهان
جهان هستی 
                                               قاره  های جهان                                                                     به گفته برخی از جغرافی دانان زمین دارای هفت قاره است. برخی دیگر از دانشمندان جغرافیایی تعداد قاره های سطح زمین را به دلیل در نظر گرفتن قاره ی اور آسیا که شامل دو قاره ی اروپا و آسیا می گردد، شش قاره عنوان می کنند.

 

بزرگ ترین قاره آسیاست . آفریقا از نظر وسعت در مقام دوم قرار دارد . قاره های دیگر به ترتیب وسعت عبارتند از آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ،قطب جنوب ،اروپا و اقیانوسیه است .

قاره ها چه ویژگی هایی دارند ؟

قاره ها همه ی خشکی های سطح زمین را در بر می گیرند. این خشکی های بزرگ دشت ها و کوهستان ها، بیابان ها و دریاچه ها را در خود جای داده اند.

مردم شهرها را در قاره ها می سازند تقریباً  تمام مردم زمین روی قاره ها زندگی می کنند. بیشتر مردم در آسیا و بقیه در دیگر قاره های سطح زمین جمع شده اند .

حاشیه ی یک قاره در ارتباط مستقیم با اقیانوس است . لبه ی  قاره می تواند هم صاف و هموار ، و از یک ساحل شنی تشکیل شده باشد، و هم می تواند به صورت صخره ای و پرشیب باشد . لبه ی قاره ها به سمت پایین و زیر دریا سرازیر می شوند .

قاره ها چگونه پدید آمده اند؟

زمین شناسان معتقدند که میلیون ها سال پیش زمین تنها از یک قاره تشکیل شده بود . آنان نام این قاره عظیم را «پانگه آ» گذارده اند. پانگه آ درحدود200000000 سال پیش به دو قاره تقسیم شد. زمین شناسان نام های «گندووانا» و «لورازیا» را برای این دو قاره برگزیدند.

قاره ها چگونه حرکت می کنند ؟

قاره ها به خاطر این که از صفحات بزرگ تشکیل شده اند،می توانند حرکت کنند. این صفحات به اطراف خود حرکت می کنند .

قاره ها روی این صفحات واقع شده اند. این صفحات روی لایه ای از مواد سنگی مذاب و داغ حرکت می کنند.

در برخی از مکان ها صفحات دچار شکستگی می شوند، در بعضی جاها این صفحات از هم دور می شوند . یکی از مکان هایی که جدا شدگی صفحات اتفاق می افتد درکف اقیانوس اطلس واقع شده است . سنگ های داغ مذاب در شکستگی کف اقیانوس به آرامی به سمت بالا حرکت می کنند، هنگام خروج این سنگ های داغ، سرد شده و سخت می گردد، در این صورت کف دریایی جدیدی رابه وجود می آورد .به خاطر این که بستر جدیدی در کف دریا اضافه می شود، اقیانوس اطلس وسیع تر می گردد. در نتیجه ی این فرایند است که اروپا و آمریکا به آرامی از هم دور می شوند.

 

در این تصویر نحوه ی دور شدگی صفحات زمین و خروج مواد مذاب دیده می شود.

 

نقشه طبیعی قاره ها

آمريكا جنوبي

آمريكا شمالي

اروپا

استراليا

آسيا

آفريقا

[ یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:55 ] [ مریم علی محمدی ] [ ]
<اگر یک سیب را مدتی نگه دارید ، در سطح آن چین و چروک ایجادمیشود ، و پوسته آن صافی خود را از دست میدهد کره زمین و سایر سیارات از خورشید جدا شده اند آنها ابتدا گرم و سوزان بودند ، که به تدریج سرد شده ، و به وضع امروزی خود رسیده اند برخی از دانشمندان عقیده دارند ، که فرورفتگی ها و برجستگی های زمین هنگام سرد شدن به وجود آمده است . یک نقشه جهان نما بردارید و قاره آمریکای جنوبی و آفریقا را بررسی کنید آیا به نظرتان نمیرسد ، که آمریکا در برزیل به طرف راست پیش رفته است ؟ آیا گمان نمی کنید ، که با کنار هم گذاشتن آفریقا و آمریکا قاره واحدی به دست می آید؟ این همان سئوالی است ، که یک دانشمند آلمانی بنام آلفرد وگنر از خود کرد او نوشت : هرکسی که کناره های متقابل به هم آمریکای جنوبی و آفریقا را بررسی کند از دیدن اینکه خط ساحلی دو قاره کاملا" شبیه یکدیگرند ، تعجب خواهد کرد و ملاحظه اینکه هر پیش رفتگی برزیل مقابل فرورفتگی در آفریقا ست ، هر پژوهشگری را به شگفتی واخواهد داشت. همچنین الفرد وگنر گیاهان و حیوانات محلی آمریکای جنوبی و آفریقا را که قبلا" به وسیله زیست شناسان و طبیعی دانان کشف و بررسی شده بود ، با هم مقایسه کرده و متوجه شباهت عجیب آنها شد و این مطلب نیز باعث گشت ، که او فکر کند این دو قاره در گذشته های دور قطعا" به هم متصل بوده اند و بعدها از هم جدا شده اند .

آلفرد فرضیه ای بنیاد نهاد که به موجب آن در روزگاران پیشین تمام قاره های جهان به هم چسبیده و تشکیل یک قاره را داده بودند این قاره بزرگ رودخانه ها و دریاچه هایی نیز داشته است ، که بعدها چین و چروکهایی در آن ایجاد شده و به چند قاره تقسیم گشته است ، و در نتیجه آمریکای جنوبی از آفریقا جدا شده و شروع به دور شدن از آن کرده است آمریکای شمالی نیز از اروپای مرکزی جدا شده و بطرف مغرب رفته است و بالاخره قاره ها به صورتی که امروز می بینیم در آمده اند . آیا حق با آلفرد وگنر است؟ نمی دانیم امروزه این عقیده فرضیه ای بیش نیست ولی با توجه به نقشه جهان نما کناره قاره ها مویّد این تئوری است ، و بررسی گیاهان و جانوران بومی در کناره های متقابل دو قاره نیز این موضوع را تایید میکند ، و در ضمن قشر زمین هم هنوز به حرکت و جابجایی خود ادامه میدهد

به گفته برخی از جغرافی دانان زمین دارای هفت قاره است. برخی دیگر از دانشمندان جغرافیایی تعداد قاره های سطح زمین را به دلیل در نظر گرفتن قاره ی اور آسیا که شامل دو قاره ی اروپا و آسیا می گردد، شش قاره عنوان می کنند.

بزرگ ترین قاره آسیاست . آفریقا از نظر وسعت در مقام دوم قرار دارد . قاره های دیگر به ترتیب وسعت عبارتند از آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ،قطب جنوب ،اروپا و اقیانوسیه است .

قاره ها چه ویژگی هایی دارند ؟

قاره ها همه ی خشکی های سطح زمین را در بر می گیرند. این خشکی های بزرگ دشت ها و کوهستان ها، بیابان ها و دریاچه ها را در خود جای داده اند.

مردم شهرها را در قاره ها می سازند تقریباً  تمام مردم زمین روی قاره ها زندگی می کنند. بیشتر مردم در آسیا و بقیه در دیگر قاره های سطح زمین جمع شده اند .

حاشیه ی یک قاره در ارتباط مستقیم با اقیانوس است . لبه ی  قاره می تواند هم صاف و هموار ، و از یک ساحل شنی تشکیل شده باشد، و هم می تواند به صورت صخره ای و پرشیب باشد . لبه ی قاره ها به سمت پایین و زیر دریا سرازیر می شوند .

قاره ها چگونه پدید آمده اند؟

زمین شناسان معتقدند که میلیون ها سال پیش زمین تنها از یک قاره تشکیل شده بود . آنان نام این قاره عظیم را «پانگه آ» گذارده اند. پانگه آ درحدود200000000 سال پیش به دو قاره تقسیم شد. زمین شناسان نام های «گندووانا» و «لورازیا» را برای این دو قاره برگزیدند.

قاره ها چگونه حرکت می کنند ؟

قاره ها به خاطر این که از صفحات بزرگ تشکیل شده اند،می توانند حرکت کنند. این صفحات به اطراف خود حرکت می کنند .

قاره ها روی این صفحات واقع شده اند. این صفحات روی لایه ای از مواد سنگی مذاب و داغ حرکت می کنند.

در برخی از مکان ها صفحات دچار شکستگی می شوند، در بعضی جاها این صفحات از هم دور می شوند . یکی از مکان هایی که جدا شدگی صفحات اتفاق می افتد درکف اقیانوس اطلس واقع شده است . سنگ های داغ مذاب در شکستگی کف اقیانوس به آرامی به سمت بالا حرکت می کنند، هنگام خروج این سنگ های داغ، سرد شده و سخت می گردد، در این صورت کف دریایی جدیدی رابه وجود می آورد .به خاطر این که بستر جدیدی در کف دریا اضافه می شود، اقیانوس اطلس وسیع تر می گردد. در نتیجه ی این فرایند است که اروپا و آمریکا به آرامی از هم دور می شوند.

  اقیانوسها

براساس اطلاعات به دست آمده از ماهواره های فضایی ، بزرگترین گسستگی ایجاد شده در پوسته زمین در دهه های اخیر، می تواند منجر به پیدایش اقیانوسی جدید در قاره آفریقا شود. زمین شناسان بر این باورند که این شکاف که سپتامبر سال گذشته در پوسته زمین ایجاد شد، سرانجام با رسیدن به دریای سرخ ، سبب مجزا شدن بخش وسیعی از اتیوپی و اریتره از سایر قسمتهای قاره آفریقا خواهد شد. این شکاف به طول 60کیلومتر با وقوع زمین لرزه ای در سپتامبر سال گذشته ایجاد شده است.

مشاهدات پیگیر دانشمندان و محققان حاکی از آن است که این شکاف همچنان با سرعتی بی نظیر در حال گسترش است که می تواند بیانگر وقایعی در اعماق زمین باشد. منطقه ای که در آنجا صفحات زمین ساختی (تکتونیکی) تشکیل دهنده قاره آفریقا از صفحات زمین ساختی عربستان جدا شده و در نتیجه سبب کشیدگی و نازک شدن پوسته زمین در این منطقه خواهد شد. با پیدایش چنین شکافهایی در پوسته زمین ، تخته سنگهای گداخته و ذوب شده از اعماق به سطح زمین راه می یابد و با سخت شدن این مواد در معرض هوا قطعه جدیدی از بستر اقیانوس ها شکل می گیرد. اگر این شکاف در پوسته زمین گسترش یابد، در مدت زمانی حدود یک میلیون سال ، قسمت شمالی آفریقا از سایر بخشهای این قاره جدا خواهد شد و دانشمندان معتقدند با ادامه این فرآیند سرانجام اقیانوس جدیدی شکل خواهد گرفت که با اتصال به دریای سرخ جریان آب به آن راه خواهد یافت. دانشمندان با بهره گیری از ابزارهایی که نسبت به ارتعاش از حساسیت بالایی برخوردار هستند، سنجش عوامل موثر در سطح زمین و تصاویر گرفته شده از ماهواره های فضایی و آژانس فضایی اروپا، وقوع این پدیده را در اعماق زمین تحت بررسی قرار داده اند. آنها با جمع آوری این اطلاعات به نقشه دقیق و جامعی در این خصوص دست یافته اند. از سال 1970 تاکنون ، ایجاد چنین شکافی در پوسته زمین بزرگ ترین گسستگی در سطح کره زمین بوده است و این نخستین بار است که محققان توانسته اند از تصاویر ارسالی از ماهواره های فضایی برای دستیابی به اطلاعاتی درباره مراحل اصلی و بنیادی و نحوه ایجاد چنین شکافهایی دست یابند. تغییر در صفحات زمین ساختی کره زمین پدیده ای است که دریک دوره زمانی 2 میلیون ساله بتدریج به وقوع پیوسته است و هر چند وقت یکبار وقوع زمین لرزه ها و انفجارهای آتشفشانی از وقوع شکاف و فروپاشی تخته سنگها در اعماق زمین خبر می دهند. این پدیده مشابه که سال گذشته به وقوع پیوسته است شکافی 60 کیلومتری در یک گسل ایجاد کرده است. که از اتیوپی به سواحل جنوبی دریای سرخ می رسد. کار روی روشهای جدیدی که بر مبنای اطلاعات ارسال شده از ایستگاه های فضایی عمل می کنند، جزییات چگونگی وقوع این پدیده را بخوبی نمایان خواهد کرد.

آگاهی انسان در مورد اقیانوس‌ها

آگاهی‌های انسان درباره اقیانوس‌ها ، و به خصوص کف آنها ، تا سالهای اخیر به همان اندازه آگاهیهای او از سیاره‌های دیگر بوده است. حتی آنچه امروزه اخترشناسان درباره سطح ماه می‌دانند، بیشتر از دانسته‌های زمین شناسان درباره سطح زیر اقیانوس‌های زمین است.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:6 ] [ مریم علی محمدی ] [ ]

بر اثر بی توجهی  مسئولين

دريای خزر با همه زيبايي ها و ذخاير طبيعی اش در حال نابودی است

 جمهوري فدراتيو روسيه 50 در صد، جمهوري آذربايجان 16 درصد و جمهوري اسلامي ايران

 11 درصد از مواد آلوده‌كننده را به اين دريا سرازير مي‌كنند

درياي مازندران از غني‌ترين منابع آبي جهان است كه از گذشته‌هاي خيلي دور ماهيان و ساي

ر ذخاير طبيعي آن، مهم‌ترين منبع تغذيه ساحل‌نشينان اين دريا را فراهم كرده است. درياي مذكور

 همچنين زيستگاه گونه‌هاي جانوري و گياهي ويژه‌اي است، كه داراي ارزش زيادي بوده و در

 نوع خود بي‌نظیرند.

 

           سردترین پایتخت های جهان 

در ميان ما آدمها، افرادي وجود دارند که طبعي گرم داشته و به همان اندازه افرداي را مي‌بينيم که طبيعت سردي دارند. شايد اين مثال ربطي به آنچه خواهيم نوشت نداشته باشد، اما در ميان شهرهاي زمين نيز، مناطقي را مي‌بينيم که به لطف نزديکي با خط گرم استوايي، گرمايي فوق‌العاده داشته و بسياري ديگر نيز به دليل دور بودن از اين خط و نزديکي به دو سر قطب زمين چهره‌اي سرد به خود گرفته اند.

روي صحبت اين گزارش، شهرهاي سرد جهان است. شهرهايي که علاوه بر سرد بودن پايتخت کشورهاي خود نيز محسوب مي‌شوند. شهرهايي مخصوص عاشقان برف و يخ که علاقه‌اي به آفتاب و سواحل شني کنار دريا ندارند. بنابراين، اگر شما هم از اين گروه جهانگردان هستيد به همراه داشتن لباس گرم را حين مطالعه ويژگيهاي اين پايتخت‌هاي سرد فراموش نکنيد.


1-آستانه، قزاقستان:

اين شهر که از سال 1997، عنوان پايتختي خود را از آلماتي گرفته است اگر چه به دليل معماري منحصر به فرد خود شهرتي جهاني پيدا کرده اما دماي منفي 52 درجه آن نيز، سرماي زايد الوصفي را نصيب آن کرده است. ساختمان‌هايي همچون کاخ صلح، کاخ رياست جمهوري آک‌‌اوردا يا مسجد نورآستانه که معمولاً در مسير هر بيننده‌اي قرار دارند از جمله بناهاي معروف اين شهر به شمار مي‌روند.بناي 105 متري بي‌ترک (Bay terek) و برج ديدباني آن سمبل اين شهر بوده و به گفته‌اي داستاني افسانه‌اي و تاريخي از درخت زندگي، پرنده افسانه‌اي شادي و تخم‌مرغ را در خود جاي داده است.


2-اولانباتور، مغولستان:

شهر اولانباتور که دماي آن در زمستان به 49 درجه زيرصفر نيز مي‌رسد در ساحل رودخانه تول قرار گرفته و دور تا دور آن را چهار کوه مقدس با جنگل‌هايي از درختان کاج به هم تنيده با سراشيب‌هاي شمالي و دامنه‌هاي چمنزار جنوبي پوشانده است.

تابستان‌هاي اين شهر گرم است، اما زمستان‌هايي بسيار خشن داشته به نحوي که حتي محلي‌هاي عادت کرده به اين آب و هوا نيز مجبور به پوشيدن پوستين‌هاي مخصوص از جنس پشم شتر مي‌شوند.


3-مینسک، بلاروس:

شهر منيسک برخلاف دماي منفي 40 درجه زمستاني خود به داشتن مردماني خون گرم شهرت دارد. خيابان‌هاي تميز، پارک‌هاي پر درخت و خيابان‌هايي که به لطف کم بودن گردشگر همواره خالي است. با اين وجود مملو از جاذبه‌هايي است که مورد طبع تمام بازديد‌کنندگان فرهنگي به شمار مي‌رود. سيرک منيسک از جمله مکان‌هايي است که ارزش يک‌بار ديدن را داشته و به خصوص محل خوبي براي تفريح کودکان به شمار مي‌رود. گذشته از تمام اين ويژ‌گي‌ها، ارزان بودن خدمات و هزينه‌هاي تفريحي اين شهر نسبت به اکثر شهرهاي اروپايي، موضوعي است که تا حد بسيار زيادي يخ دماي زيرصفر آن را براي گردشگران آب مي‌کند.


4-اوتاوا،‌ کانادا:

سرد بودن اوتاوا و دماي منفي 37 درجه اين شهر، شهروندان آن را همچون ديگر نقاط کانادا به سمت يک ورزش معروف زمستاني به نام هاکي روي يخ سوق داده است.

از جاذبه‌هاي معروف و طبيعي اين شهر که هر زمستان، شاهد علاقه‌مندان به ورزش‌هاي زمستاني همچون اسکيت و هاکي است، کانال رديو است که اولين ميراث جهاني آن نيز به شمار مي‌رود.

کانالي که از شهر گذشته و به بزرگترين ميدان يخ‌بازي طبيعي جهان تبديل شده است.


5-هلينسکي، فنلاند:

پايتخت سرد فنلاند را طبيعتي از دريا و مجمع‌الجزاير وسيع در برگرفته و به اين شهر چهره‌اي آميخته از ظاهر شهري شيک و با طبيعتي زيبا و جذاب داده است. پايين آمدن دماي اين شهر تا منفي 33 درجه در اواسط ماه زمستان اين فرصت را براي علاقه‌مندان ورزش‌هاي زمستاني به وجود مي‌آورد تا روي سطح يخي آن، به جست و خيز بپردازند.

پارک مرکزي اين شهر، مکاني است که تمام دوستداران ورزشهاي زمستاني،‌فرصت يادگيري انجام اين فعاليت‌ها را در آن پيدا مي‌کنند.


6-بخارست، روماني:

اگر چه بوخارست، زمستان سرد زيبايي دارد، اما جمعيت گردشگران را بيشتر اوقات بايد در فصل بهار آن هنگام آب شدن بخ‌ها مشاهده کرد. زمستان‌هايي اين شهر منفي 32 درجه دما دارد با اين وجود، اين «پاريس کوچولوي" اروپا، به جاي جاذبه‌هاي زمستاني، مخلوطي از معماري نئوکلاسيک، برج‌هاي کهن رومي و ساختمان‌هاي عصر کمونيست را به گردشگران نمايش مي‌دهد که همواره به اين سبک به فريفتن آنها مي‌پردازند.

از نکات مهم اين شهر، همچون لقب آن، ارزاني خدماتي است که در مقايسه با شهر پاريس بسيار مقرون به صرفه‌تر است.


7-ويلينوس، ليتواني:

شهر ويلينوس که در سال 2009، عنوان مرکز فرهنگي اروپا را نيز يدک مي‌کشيد، از جمله شهرهاي اروپايي محسوب مي‌شود که داراي ويژگي‌هاي لازم براي گذراندن تعطيلات آخر هفته گردشگران است.

تنها در فاصله کمي از شهر، علاقمندان به اسنوموبايل، فرصت سواري روي اين دستگا‌ه‌هاي برف‌شکن را به دست آورده و مي‌توانند در مسيرهاي جنگلي و ميادين برفي آن سواري کنند.

درياچه آن که به لطف دماي منفي 30 درجه محيط، کاملاً منجمد مي‌شود بهترين مکان براي ماهي‌گيري و کباب‌ ماهي پس از يک سواري اسنوموبايلي بلند مدت است.

از ديگر ويژگي‌هاي گردشگري اين شهر امکان همراه شدن گردشگران با ساکنان محلي دهکده‌هاي اطراف و سپري کردن يک شب در ميان برف و درخت و سرما است.


8-تالين، استوني:

شهر تالين که در اين فصل از سال همچون ويلينوس به دمايي منفي 30 درجه مي‌رسد، با دهکده باستاني قرون وسطايي خود و سرزمين‌هايي سفيد و پوشيده از برف به جذب گردشگر مي‌پردازد. تنها بخش خطرناک اين شهر، حضور جمعيت گوزن‌هاي قطبي آن است که احتمال ايجاد مزاحمت‌هايي گاه جدي را براي گردشگران به وجود مي‌آورد.


9-نوک، گرينلند:

شهر منفي 5/29 درجه‌اي نوک با چهره‌ يخي و زيباي خود که ابتداي آنرا در بر گرفته به يکي از منحصر به فردترين پايتخت‌هاي جهان تبديل شده است. بازديدکنندگان اين شهر مي‌توانند براي ديدن سرزمين پوشيده از يخ آن با بالگرد روي اين شهر پرواز کرده و به مشاهده ويرانه‌هاي نورس (Norse) يا جست و خيزهاي وال‌هاي شناور در خطوط ساحلي آن بپردازند.

موزه ملي اين شهر که در محله قديمي نوک قرار دارد، بهترين مرکز براي شناخت بهتر گذشته يخزده گرينلند و طبيعت خيره کننده امروز آن است.


10-ورشو، لهستان:

حرص و ولع شهر در به خدمت گرفتن فرهنگ، تقريباً نيمي از جاذبه‌هاي فرهنگي اروپا را در آن قرار داده است. موزه‌ها، گالري‌ها و مناطق تاريخي، مناظر و محيط‌هاي فرهنگي همچون کاخ فرهنگ و علم که يکي از بلندترين بناهاي به جاي مانده از مکتب معماري دوره استالين در لهستان است به اين شهر ويژگي‌ خاصي بخشيده است.

ويژگي‌ که حتي در دماي 29 درجه زير صفر اين شهر هم يخ نمي‌زند.

 

[ یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 14:37 ] [ مریم علی محمدی ] [ ]
                                       مساحت و جمعیت قاره‌ها  

جداول زیر جمعیت و مساحت قاره‌ها را بر اساس مدل هفت قاره‌ای بیان کرده‌اند: 

 
 

قاره مساحت(km²) مساحت(mi²) درصد از تمام خشکی‌ها جمعیت کل درصد از جمعیت کل تراکم
نفر بر
km²
تراکم
نفر بر
mi²
پرجمعیت ترین شهر
آسیا ۴۳۸۲۰۰۰۰ ۱۶٬۹۲۰٬۰۰۰ ۲۹٫۵% ۴٬۱۶۴٬۲۵۲٬۰۰۰ ۶۰% ۹۵٫۰ ۲۴۶ شانگهای, چین
افریقا ۳۰٬۳۷۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۳۰٬۰۰۰ ۲۰٫۴% ۱٬۰۲۲٬۲۳۴٬۰۰۰ ۱۵% ۳۳٫۷ ۸۷ لاگوس, نیجریه
امریکای شمالی ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ ۹٬۴۶۰٬۰۰۰ ۱۶٫۵% ۵۴۲٬۰۵۶٬۰۰۰ ۸% ۲۲٫۱ ۵۷ مکزیکوسیتی, مکزیک
امریکای جنوبی ۱۷٬۸۴۰٬۰۰۰ ۶٬۸۹۰٬۰۰۰ ۱۲٫۰% ۳۹۲٬۵۵۵٬۰۰۰ ۶% ۲۲٫۰ ۵۷ سائوپائولو, برزیل
جنوبگان ۱۳٬۷۲۰٬۰۰۰ ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ ۹٫۲% ۰ ۰% ۰ ۰ ویلا لاس , مورد ادعای شیلی
اروپا ۱۰٬۱۸۰٬۰۰۰ ۳٬۹۳۰٬۰۰۰ ۶٫۸% ۷۳۸٬۱۹۹٬۰۰۰ ۱۱% ۷۲٫۵ ۱۸۸ مسکو, روسیه
اقیانوسیه ۹٬۰۰۸٬۵۰۰ ۳٬۴۷۸٬۲۰۰ ۵٫۹% ۲۹٬۱۲۷٬۰۰۰ ۰٫۴% ۳٫۲ ۸٫۳ سیدنی, استرالیا

بزرگ ترین قاره

 

آسیا بزرگترین و پهناورترین قاره جهان با ۴۴,۵۷۹,۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۳,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت می باشد.
آسیا به همراه اروپا خشکی بزرگ اوراسیا را می‌سازند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه مرزبندی شده‌است.

نقشه آسیا :: Asia Map

 


 

 
 
قاره‌های جهان
قاره‌های شش‌گانه

دسته‌بندی

های دیگر

کهن‌قاره‌ها
قاره‌ها
قاره‌های زمین‌شناختی آینده
قاره‌های زیر آب
قاره‌های تخیلی

آسیا کهنترین و پهناورترین قاره جهان است که مساحت آن 3، 43 میلیون کیلومتر مربع بوده و جمعیت این قاره

حداقل ۳، ۳ میلیارد نفر است. بزرگ‌ترین و پرشمارترین کشورهای جهان در این قاره‌اند. آسیا به همراه اروپا خشکی

بزرگ
اوراسیا را می‌سازند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به

اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه مرزبندی شده‌است
.

 

قارّه یا خُشکاد : به انبوهه پیوسته‌ای از زمین بر روی کره زمین گفته می‌شود که معمولا به صورت خشکی‌های جزیره مانند بزرگ سر از اب در آورده‌اند در این میان دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده و تنها با رشته کوه اورال از هم جدا می‌شوند. که به اعتباری قاره اورآسیا هم نامیده می‌شوند. در دوره‌های باستانی جایگاه و آرایش قاره‌های زمین کاملآ دیگرگون و متفاوت با امروز بوده‌است. در آن دوره‌ها بسیاری از قاره‌های امروزی چسبیده به هم بوده و تشکیل چند ابرقاره را می‌دادند.

قاره‌ها معمولا بر اساس عرف شناخته و متمایز می‌شوند و معیار مشخصی ندارند. به طور قراردادی هفت قاره شناسایی شده‌اند(از بزرگ به کوچک بر حسب مساحت): آسیا، افریقا، امریکای شمالی، امریکای جنوبی، جنوبگان، اروپا، اقیانوسیه.

تعریف‌ها و کاربردها

به طور معمول، قاره‌ها تکه زمین‌های بزرگ و یکپارچه‌ای هستند که در حالت مطلوب توسط دریاها از یکدیگر جدا شده‌اند. البته تقریبا همه ی قاره‌های جهان بر اساس قرارداد و عرف و نه بر اساس تعریف بالا شناخنه شده‌اند. همجنین معیار بزرگ بودن قراردادی است مثلا گرینلند بزرگترین جزیره شناخته می‌شود در حالی که استرالیا را قاره می دانند.

گستره ی قاره‌ها

نقشه کشور‌های جزیره‌ای، این مناطق اغلب به عنوان بخشی از قاره‌های نزدیک به خود محسوب می‌شوند

نزدیک ترین معنای قاره تکه‌های یکپارچه زمین است و بر این اساس آب‌های کم عمق و جزایر را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس اروپای قاره‌ای برای اشاره به سرزمین اصلی اروپا که شامل جزایری مانند بریتانیا، ایرلند و ایسلند نمی‌شود، به کار می‌رود. به شکل مشابه ایالات متحده قاره‌ای برای اشاره به ۴۸ ایالت یکپارچه ایالات متحده است که شامل آلاسکا و هاوایی نمی‌شود.

البته به عنوان فرهنگ گستره قاره‌ها ممکن است فراتر از این برود و جرایر اقیانوس‌ها را هم در بر بگیرد. بر این اساس همواره ایسلند بخشی از اروپا و ماداگاسکار بخشی از افریقا محسوب شده‌اند.

جدا شدن قاره‌ها

این ایده که قاره‌ها تکه زمین‌های جدا از هم هستند با برخی دانسته‌های تاریخی هم در تضاد است. از هفت قاره عمده شناخته شده تنها جنوبگان و اقیانوسیه از بقیه ی قاره‌ها منفک بوده‌اند. جدا شدن امروزه قاره‌ها به سبب جا به جایی‌ها در پوسته زمین است.

تعداد قاره‌ها

چندین روش برای تقسیم بندی قاره‌ها وجود دارد:

مدل‌ها

نقشه رنگ آمیزی شده قاره‌های گوناگون را نشان می‌دهد. رنگ‌های نزدیک به هم نشان دهنده این است که در برخی تقسیم بندی‌ها این قاره‌ها تفکیک نمی‌شوند.

هفت قاره‌ای

    امریکای شمالی

    امریکای جنوبی

    جنوبگان

    افریقا

    اروپا

    آسیا

    اقیانوسیه

شش قاره‌ای

    امریکای شمالی

    امریکای جنوبی

    جنوبگان

    افریقا

       اوراسیا

    اقیانوسیه

شش قاره‌ای

       امریکا

    جنوبگان

    افریقا

    اروپا

   آسیا

    اقیانوسیه

پنج قاره‌ای

       امریکا

    جنوبگان

    افریقا

       اوراسیا

    اقیانوسیه

چهار قاره‌ای

       امریکا

    جنوبگان

          افریقا-اوراسیا

    اقیانوسیه

  • مدل هفت قاره‌ای معمولا در چین، هند و اغلب کشور‌های انگلیسی زبان تدریس می‌شود.
  • مدل شش قاره‌ای در قالب اوراسیا گاهی در جمهوری‌های شوروی سابق و ژاپن به کار می‌رود.
  • مدل شش قاره‌ای در قالب قاره ی امریکا در امریکای لاتین و برخی مناطق اروپا مانند یونان(البته در این کشور مدل پنج قاره‌ای سنتی که شامل جنوبگان نمی‌شود هم مرسوم است)، اسپانیا و پرتغال تدریس می‌شود.

با استفاده از مدل آخر، کمیته بین المللی المپیک تنها قاره‌های دارای سکنه را در شمارش محسوب می‌کند و بر این اساس جنوبگان حذف می‌شود و پنج حلقه در نماد المپیک دیده می‌شود.

واژه‌های اقیانوسیه و استرالزیا و استرالیا گاهی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند که هدف از کاربرد دو واژه نخست اشاره به سرزمین اصلی استرالیا و جزایر فروان اطراف آن می‌باشد.

منابع

Total Population – Both Sexes". World Population Prospects, the 2010 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs. 28 June 2011 Retrieved 24 October 2011. (Per linked individual article definitions, North America includes UN population estimates for North America, Central America and Caribbean; Australia includes Australia and Papua New Guinea.)

 

 

 

 

جابه جایی قاره ها 

در اوایل قرن بیستم نظریه ای به نام جابه جایی قاره ها توسط آلفرد وگنر، هواشناس و زمین فیزیكدان آلمانی عنوان شد كه با نظریه های قبلی در مورد ثابت بودن وضعیت قاره ها و اقیانوسها، تضاد داشت . به همین سبب هم، این نظریه در ابتدا با شك و تردید تلقی شد و عده ای حتی آن را به مسخره گرفتند!
در واقع بیشتر از 50 سال زمان لازم بود تا اطلاعات كافی برای تأیید نظریه ی جدید جمع آوری شود تا سرانجام آن نظریه ی ضعیف جای خود را به نظریه ی زمین ساخت ورقه ای بدهد. نظریه ای كه برای نخستین بار، دید جامعی درباره ی فعالیت های درونی زمین به دانشمندان می داد.  

 

  عقیده ای پیشرفته در زمان خودش:

وگنر، در كتابی كه در سال 1915 منتشر كرد، اصول عقاید خود را شرح داده است. او معتقد به وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ (به معنای همه ی خشكی ها ) است كه در حدود 200 میلیون سال پیش، شروع به قطعه قطعه شدن كرد و سرانجام قاره های امروزی را به وجود آورد.
این قاره (پانگه آ) چند میلیون سال بعد مبدل به دو قاره بزرگ لورازیا (laurasia) و گندوانا (Gondwana) شد كه اولی شامل آمریكای شمالی، گرینلند و بیشتر قسمتهای آسیا و اروپای امروزی است و دومی آمریكای جنوبی، آفریقا ، قطب جنوب، هندوستان ، استرالیای كنونی را شامل می شده است.
فاصله دو قاره لورازیا و گندوانا را دریایی به نام تتیس (Tethys) پر می كرده است كه امروزه دریاهای مدیترانه، مازندران و سیاه را بازمانده های آن می دانند. وسعت این دریای اولیه را هم از روی طبقات چین خورده ای كه از جبل الطارق تا اقیانوس آرام امتداد دارند می توان تشخیص داد، زیرا این رسوبات در كوه های پیرنه، آلپ، قفقاز، البرز، اطلس و هیمالیا یافت می شوند.
چیزی از تقسیم شدن پانگه آ نگذشته بود كه آمریكا جنوبی و آفریقا نیز به صورت یك قطعه از گندوانا جدا شدند . بعدها با پدید آمدن اقیانوس اطلس جنوبی، این دو قاره نیز ازهمدیگر مجزا گشتند.
در حدود 65 میلیون سال قبل اقیانوس اطلس توسعه بیشتری به سمت شمال یافت، استرالیا از قطب جنوب جدا شد و هندوستان نیز شروع به حركت به سمت شمال و پیوستن به آسیا كرد.
به طور كلی دلایلی كه در كتاب ونگر برای درست بودن نظریه ی جابه جایی قاره ها ارائه شده اند عبارتند از :

1 – انطباق حاشیه ی قاره ها:
وگنر، شباهت زیادی را میان دو حاشیه ی شرقی آمریكای جنوبی و غربی آفریقا یافته بود، و همین شباهت ظاهری می توانست دلیل بر این موضوع باشد كه در گذشته، این دو قاره به هم متصل بوده و بعدها از هم جدا شده اند.

2 – سنگواره ها :
بعضی از سنگواره هایی كه امروزه در روی دو قاره مجاور هم پیدا می شوند، حاكی از آنند كه در گذشته آن قاره ها یك پارچه بوده اند.

3 – اقسام سنگ ها و شباهت های ساختاری :
اگر قاره ها در گذشته به هم متصل بوده اند، قاعدتاً باید سنگ هایی مربوط به زمانهای گذشته كه امروز در آنها دریافت می شود، از لحاظ سن و جنس مشابه باشند. وجود چنین شباهتی میان سنگ های شمال غرب آفریقا و شرق برزیل به اثبات رسیده است. در این مناطق ، سنگهای متعلق به 550 میلیون سال پیش ، در كنار سنگ های قدیمی و دو میلیارد ساله هستند، تشابه سنگها طوری است كه فقط با فرض متصل بودن قاره ها به هم در گذشته های بسیار دور قابل توجیه است.

[ شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 13:55 ] [ مریم علی محمدی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ممنون که به من سر زدید.
آرشيو مطالب
ایران رمان
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز

خبرنامه

<-MailForm->